O Zakładzie

We wrześniu 2007 w Instytucie Psychologii UKW została zatrudniona dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw., która utworzyła Zakład Psychologii Społecznej i Badań Nad Młodzieżą.

Kontakt

dr hab. Hanna Liberska, prof. UKW - kierownik Zakładu
tel. 52 370 84 28, e-mail: hanna.liberska@op.pl

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Psychologii
Zakład Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą
ul. Leopolda Staffa 1, 85 867 Bydgoszcz