Katedra Psychologii Społecznej

Witamy na stronie Katedry Psychologii Społecznej UKW! Witamy na stronie Katedry Psychologii Społecznej UKW!

Witamy na stronie Katedry Psychologii Społecznej UKW!

We wrześniu 2007 w Instytucie Psychologii UKW została zatrudniona dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw., która utworzyła Zakład Psychologii Społecznej i Badań Nad Młodzieżą. Zakład ten został przekształcony w Katedrę.

o jednostce

We wrześniu 2007 w Instytucie Psychologii UKW została zatrudniona dr hab. Hanna Liberska, prof. nadzw., która utworzyła Zakład Psychologii Społecznej i Badań Nad Młodzieżą.

kontakt

dr hab. Hanna Liberska, prof. uczelni 
kierownik Katedry

tel. 52 370 84 28,
e-mail: hanna.liberska@op.pl

Sekretariat Wydziału:
ul. Leopolda Staffa 1
85-867 Bydgoszcz
Dorota Maliszewska
+48 52 37 08 435
mgr Joanna Ziętarska
+48 52 37 08 402
e-mail: psyche@ukw.edu.pl